KÜRTLÜK VE TÜRKLÜK ÜZERİNE
KİM NE DEDİ
(Belgeleriyle)


ZİYA GÖKALP


(Kendisi de bir Zaza’dır. Diyarbakırlıdır.)

            ''Her yerde Kürt’ü aradım, araştırdım. Karşıma hep Türk çıktı. Gördüm ki Türk ve Kürt aynı soyun iki adıdır.''
KAYNAK:Ziya GÖKALP'in 1922 yılında Diyarbakır'da çıkarttığı Küçük Mecmua adlı dergi. 

SAİDİ NURSİ (ESKİ ADI SAİDİ KÜRDİ)

            Ey efendiler!
Ben, herşeyden evvel Müslümanım ve Kürdistan'da dünyaya geldim. Fakat, Türklere hizmet ettim ve yüzde doksan dokuz menfaatli hizmetim Türklere olmuş ve en çok hayatım Türkler içinde geçmiş ve en sadık ve en halis kardeşlerim Türklerden çıkmış. Ve İslamiyet ordularının en kahramanı Türkler olduğundan, meslek-i Kur'aniyem cihetiyle, her milletten ziyade Türkleri sevmek ve taraftar olmak kudsî hizmetimin muktezası (gereği)olduğundan, bana Kürd diyen ve kendini milliyetperver gösteren adamların bini kadar Türk milletine hizmet ettiğimi, hakîki ve civanmert bin Türk gençlerini işhad (şahit)edebilirim.

Evet, ben unsurca Türk sayılmıyorum. Fakat, yalnız bu altı yedi sene değil, belki yirmi senedir, Kur'ân'dan ahzedip(faydalanıp) Türkçe lisanıyla neşrettiğim(yayınladığım) âsâr(eserler) meydandadır. 

Türk milletinin beşten dört kısmını teşkil eden musîbetzede, fakirler ve hastalar ve dindar müttakîler taifelerine bin Türkçü kadar hizmet eden o kitaplar, Kürdlerin ellerinde değil, belki Türk gençlerinin ellerindedirler.

Tam kanaat geldi ki, Türkler bu millet-i İslâmiyenin kahraman bir ordusudur.

Bizim düşmanımız cehalet, zarûret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz. Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkîye sevk eden hakîki kardeşlerimiz Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zîra husûmette fenalık var; husûmete vaktimiz yoktur. Hükûmetin işine karışmayacağız. Zîra, hikmet-i hükûmeti bilmiyoruz...
Kaynak: (Mektubat )

FRANSIZ TÜRKOLOG JEAN-POUL ROUX

            Kürtlerle Türklerin arasında pek çok nedenden ötürü bir uçurum yoktur. Bu iki ulus binlerce yıldır bir arada yaşamaktadır. Kürtlerin gönderme yapabilecekleri bir tarihleri, devletleri ya da tamamen Kürt unsurlardan oluşan bir kültürleri yoktur. Kürt boylarından bazıları bir biçimde Kürtleşmiş eski Türkmen topluluklarıdır. Kürtler Türkiye Cumhuriyetinin yönetim kadrolarında en üst seviyelere kadar yükselmişlerdir.
KAYNAK:Jean-Poul ROUX’un Türklerin Tarihi adlı kitabı (Kürtler Bölümü)

THOMAS EDVARD LAWRENCE

(1nci Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğunun büyük topraklar kaybetmesine sebep olan ve Ağrı İsyanında birinci derece rol oynayan ÜNLÜ İNGİLİZ AJANI’dır.)

            Türkler ve Acemler arasındaki kaynaşmanın Türk harsının üstün tecellisiyle neticelendiği saha, (Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) BİZLERİN YANLIŞ VE HAKSIZ BİR İDDİA İLE KÜRDİSTAN DEDİĞİMİZ SAHADIR. Demek  suretiyle tarihi bir gerçekliği apaçık ortaya koymuştur ki bunu söyleyen azılı bir Türk düşmanıdır.
KAYNAK:Macit GÜRBÜZ’ün  Kürtleşen Türkler isimli kitabı.

ERMENİ TARİHÇİ ARŞAK SAFRASTYAN

            1948 Yılında Kürtler üzerine yazdığı kitabında ‘’Kürtlerin  ataları yaman savaşçı İskit Okçularıdır.’’ Demiştir. Hatırlatalım; Hun Türkleri İskitlerin devamıdır.

 

ALP URUNGU:

’’Ben Kürt elinin hanı Alp Urungu altunlu okluğumu bagladım belde.Ülkem. Otuzdokuz yaşımda.’’

(Büyük Hakan Alp Urungu BEN KÜRT İLİNİN HANI DERKEN BİLE TÜRKÇE SESLENİYOR. NEDEN ACABA HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?......  
KAYNAK: 720 yılında Yenisey yakınlarında Elegeş Nehrinin sol kıyısında dikilmiş ve bu güne kadar ulaşmış olan Elegeş Anıtı (Dikili Taşı)

EVLİYA ÇELEBİ

            Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Bingöl’ü anlatırken; ‘’Burada yaşayan Türkmen aşiretlerinin adını yazsak kitap olur’’ demektedir ki , Kürt ile Türk’ün nasıl birbiriyle kaynaştığının en iyi kanıtıdır.
KAYNAK: Evliya ÇELEBİ’nin Seyahatname isimli eseri.

ÜNLÜ TARİHÇİ YAZAR MEHMET ŞERİF FIRAT

            Her karış toprağı Türk ecdadımızın kanlarıyla sulanan ve her bir dağında, ovasında, bel ve geçidinde binlerce Türk şehidi yatan ve her yanı bu şehitlerin adlarıyla anılan, arslanlar yatağı doğu illerimizin, dünyanın kuruluşundan beri Türk’ün öz yurdu olduğunu tarihi kaynaklara ve gerçekliğe dayanarak ispat etmiş bulunmaktayım.

            Türküz, Türkçe konuşacağız. Türk Cumhuriyeti ve Türk Yurdunun savunması için ovasında saban işletecek, dağlarında yeleli arslanlar gibi yurdumuza saldıranlarla dövüşerek, ya şehit veya gazi olacağız.
KAYNAK:15 Şubat 1945 M.Şerif FIRAT’ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi adlı kitabı

CEMAL GÜRSEL

Kürtler, yalnız vatandaşımız değil, soydaşımızdır da.
KAYNAK: ( M.Şerif FIRAT’ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi Kitabının Önsözü.)

İSMET İNÖNÜ

            Kürt Halkının İran kökenli olduğu öne sürülmüştür; oysa bu iddiayı Kürtlerin Turan kökenli olduğunu kabul eden Encyclopedia Britannica (İngiltere Ansiklopedisi) yalanlamaktadır.
            Zaten Anadolu’yu tanıyanlar bilirler ki, gerek töre, gerek gelenek ve görenek bakımından, Kürtler hiçbir yönden Türklerden farklı değillerdir.
KAYNAK:Seha Meray, Lozan Konferansı Tutanakları.

ATATÜRK

Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları,   hep aynı cevherin damarlarıdır.
(1932, İstanbul) (Cumhuriyet Gazetesi, 05 Ekim 1932) 

Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir.

        
SONUÇ OLARAK 

             Ben de diyorum ki;
             Hangi devirde olursa olsun ve dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkün yaşadığı her yerde, Türkün yanında mutlaka Kürt de vardır.Bu neyi gösteriyor? Türkün yanında her yerde ve her zamanda neden bir İngiliz veya İtalyan yok da Kürt var? Bu durum şunu gösterir bizler aynı kökenden geliyoruz. HERKES BİLSİN Kİ BİZ AYNI KÖKENDENİZ. DEĞİLSE BİLE MUTLAKA AKRABAYIZ, hem de yakından akraba. Tarlanızı sürüp işlemeye gittiğinizde her parça tarlanızın yanındaki tarlaların amcalarınızın halalarınızın tarlaları olması tesadüf mü? (tesadüf değil çünkü onlar akrabalar onlara o topraklar aynı olan atalarından miras kalmıştır.)Evet bu tesadüf olmadığı gibi TÜRK İLE KÜRDÜN BERABERLİĞİ DE TESADÜF DEĞİLDİR.