YÜZYILLAR ÖNCESİNDEN
TÜRK BÜYÜKLERİ TÜRK DİLİ İÇİN NE DEDİLER
(BELGELERİYLE)

BAKIN YÜZYILLAR ÖNCESİNDEN TÜRK BÜYÜKLERİ TÜRK DİLİ İÇİN NE DEMİŞLER

HACI BEKTAŞ VELİ:

BU YURTTA TÜRKÇE KONUŞ, TÜRKÇE SEV VE TÜRKÇE YAKAR.’’

(700 sene önceki bu türk büyüğü o noktadan bu günü görebilmiştir.)

KAYNAK: M.Şerif FIRAT; Doğu İlleri Ve Varto Tarihi.
Tahir Kutsi MAKAL; Hünkar Hacı.
İlhan BARDAKÇI; Dünden Bugüne Tercüman.

KAŞGARLI MAHMUT:
‘’Her kim ki muradına ermek isterse, Türklüğe bağlı kalsın. Çünkü Türklük temiz yüreklilik, mertlik, merhamet, adalet ve hak tanırlığın hamuruyla yoğurulmuştur.Bu hasletler Türk’e Tanrı’nın ikramıdır. TÜRKLÜĞE SAYGININ TEMELİ TÜRKÇEYİ ÖĞRENMEK, TÜRKÇE KONUŞMAKTIR. Türklüğün destanlarını dinleyin, öğrenin, övünün.’’

KAYNAK:Kaşgarlı Mahmut;Divan-ı Lügat-üt Türk

BİLGE KAĞAN:
Ey Türk Milleti,
Ben göğe benzer gökte mevcut olan Türk Bilge Kağan’ım. Sözümü nihayete kadar işit.
Bilge Kağan’ın etrafındaki beyler bey idiler, yiğittiler.Milletimiz için çizilen yoldan ayrılmadılar.Bunun için de yurdumuz büyüdü ve yüceldi.
Onlardan sonra gelen bilgesiz, ülküsüz kağanlar tahta çıkıp ülkenin düzenini, ulus’un töre’sini bozdular.
Türk ülkesi çökmeye, bunca toplum dağılmaya başladı.Ülkeye ve ulusa yararsız buyrukları yüzünden BİRLİK BÖLÜNDÜ, dirlik kalmadı. Kardeşi kardeşe, oğlu babaya düşman ettiler.
Türk Ulusu Çin Ulusuna kul oldu. TÜRK BEYLERİ KENDİ TÜRK ADLARINI ATIP ÇİN BEYLERİNİN ADLARINI ALDILAR. ŞAHSİYETLERİNİ TÜKETTİLER. Çin hükümdarına kul oldular.

( Maalesef bu gün açılan ticarethanelerin çoğunun isimleri artık Türkçe değil, maalesef kötü niyetli olmasa da halkımızın bir kısmı çocuklarına Türkçe isimler yerine başka dil ve lehçelerden veya başka milletlerin ünlü kişilerinin isimlerini vermektedirler. Ayrıca milletçe uğradığımız kültür erezyonu kapsamında; buna benzer, bilinçli veya  bilinçsiz oldukça zararlı  ve tehlikeli uygulamalar devam etmektedir.BİLİNMELİDİR Kİ MİLLİ DİL O MİLLETİN GENETİK KODUDUR, GENETİK KODLARI BOZULAN MİLLETLER DE MİLLET OLMAKTAN ÇIKACAKLARDIR.)

KAYNAK:Orhun Yazıtları

KARAMANOĞLU MEHMET BEY:
Mehmet Bey, millet olarak yaşamanın ilk şartı olarak, dil birliğinin sağlanması gerektiğine inanıyordu. Kendi dilini ve kültürünü hor gören, başka kültürlerin egemenliğine girmeyi yücelik sanan, bu yoz anlayışa tepki gösteriyordu. Konya'nın alınmasından sonra, 1277 tarihli ünlü fermanını yayınladı. "BUGÜNDEN SONRA DİVANDA, DERGAHTA,
BARGAHTA, MECLİSTE VE MEYDANDA TÜRKÇEDEN
BAŞKA DİL KULLANILMAYACAKTIR."

KAYNAK:Osmanlı Tarihi (Her yerinde bulabilirsiniz)

ALP URUNGU:
’’Ben Kürt elinin hanı Alp Urungu altunlu okluğumu bagladım belde.Ülkem. Otuzdokuz yaşımda.’’

(Büyük Hakan Alp Urungu BEN KÜRT İLİNİN HANI DERKEN BİLE TÜRKÇE SESLENİYOR. NEDEN ACABA HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?......)

KAYNAK: 720 yılında Yenisey yakınlarında Elegeş Nehrinin sol kıyısında dikilmiş ve bu güne kadar ulaşmış olan Elegeş Anıtı (Dikili Taşı)

ÜNLÜ YAZAR MEHMET ŞERİF FIRAT
Türküz, Türkçe konuşacağız. Türk Cumhuriyeti ve Türk Yurdunun savunması için ovasında saban işletecek, dağlarında yeleli arslanlar gibi yurdumuza saldıranlarla dövüşerek, ya şehit veya gazi olacağız.
KAYNAK:15 Şubat 1945 M.Şerif FIRAT’ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi adlı kitabı

ATATÜRK:

"Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkının, an'anelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir."
"Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk harsına, camiasına mensubiyetini iddia ederse buna inanmak doğru olmaz."Mustafa Kemal ATATÜRK