İBRETLİK GÖRÜNTÜ RESİM VE YAZILAR >SERDENGEÇTİLİK NEDİR?

    SERDENGEÇTİLİK NEDİR?... 

’’BİLİNMELİDİR Kİ BİR MİLLET VATANI VE MİLLETİ  İÇİN SERDENGEÇTİ OLBİLECEK EVLATLAR YETİŞTİRMEYE DEVAM ETTİKÇE SONSUZA KADAR VAR OLACAKTIR’’ 

    ŞEBEŞ MEYDAN MUHAREBESİ

     1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlıların 1774 yılında imzalamış oldukları Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla kaybettikleri toprakları geri almak amacıyla başlattıkları bir savaştır.

     Avusturya, Osmanlı Devleti'ne ait olan Boğdan'a bağlı Bukoniva'yı işgal etmişti. Osmanlı ordusu, Temeşvar eyaletinde stratejik bir konumda bulunan Muhadiye Boğazı'nı ele geçirdi. Avusturyalıların toparlanmasına fırsat vermeden harekatın sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bu sırada Avusturya İmparatoru Joseph 80.000 kişilik bir ordu ve 500 topla Şebeş Boğazı'na geldi. 21 Eylül 1788 tarihinde yapılan Şebeş Savaşı'nda Osmanlı Ordusu büyük bir zafer kazandı. İki ayrı cephede hem Avusturya, hem de Rusya ile savaşmak zorunda kalan Osmanlılar orduyu ikiye ayırmıştı. Bu durum Osmanlı Devletini zor durumda bıraktı. Saldırıya geçen Ruslar, Özi kalesini kuşatarak 25.000 kişiyi alçakça katlettiler (17 Aralık 1788). Bu haberin İstanbul'a ulaşması üzerine, Sultan I. Abdülhamit kederinden hastalandı ve felç geçirdi.

İŞTE BU MEYDAN MUHAREBESİNDE YAŞANANLAR VE SERDENGEÇTİLERİN DESTANSI HİKAYESİ……  (KAYNAK: REHA ÇAMUROĞLU’NUN SON YENİÇERİ ADLI ESERİ)