İBRETLİK GÖRÜNTÜ VE YAZILAR

 Yûnus 101 
(Mekkî 51) De ki: "Göklerde ve yerde neler var, 
bakın (da ibret alın!)" 
Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda 
sağlamaz.

 Bakara 269 
(Medenî 87) Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir.
Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.